Paard en mens in balans

Wederzijds respect

Een “halve ton aan paardengewicht” wint het altijd van ons wanneer er geen respect is, dus we hoeven ons niet af te vragen of het belangrijk is. We kunnen beter zeggen dat het van “levensbelang” is.

Een paard is een kuddedier en in een kudde wordt onderling de rangorde bepaald. Het ene paard staat bovenaan in rang en de ander onderaan. Wanneer je bijvoorbeeld als paard een hapje eten ziet wat je graag wil hebben en er staat een ander paard, dan moet je krachtiger zijn, of een blokje omlopen voor een ander hapje eten. Maar wanneer er respect is voor elkaar, dan kunnen ze ook wel samen van dat hapje eten. 

Dat respect is dan “meestal” wederzijds en dan verloopt het ook harmonieus in een kudde: “Ze begrijpen elkaar, letten op elkaar, en werken met elkaar samen”. Wanneer dat respect niet wederzijds is, kunnen er ongelukken gebeuren. Ze kunnen elkaar verwonden doordat de één de ander niet respecteert of begrijpt.

Wanneer een veulen opgroeit in een kudde, wordt hem het begrip “wederzijds respect” met de paplepel ingegoten. In een kudde leren ze elkaar, wat is jouw plek, waar mag jij staan. 

Wanneer wij als mens met ons paard een (kleine) kudde vormen, zullen we ook wederzijds respect moeten tonen voor een fijne samenwerking. Daarin zien we helaas regelmatig problemen ontstaan en er kunnen (kleine of grote) ongelukken gebeuren doordat het paard géén respect heeft voor de mens en/of andersom.

Zo zal bijvoorbeeld het ene paard het niet in zijn hoofd halen om tegen jou aan te duwen om net nog even bij dat “ene stukje gras” te komen terwijl de ander dwars door je heen loopt, zodat hij dat stukje gras nog kan meepikken. Dat is, zoals ze gewend zijn met elkaar om te gaan. Zo doe je dat in een kudde.

Wanneer er van de mens uit géén respect is voor het paard, zal het paard weerstand tonen in wat de mens van het paard wil. Het paard verliest uiteindelijk (ook wanneer hij het wel ooit heeft geleerd) zijn respect naar de mens, met alle gevolgen van dien. Die “halve ton” aan gewicht heeft gewonnen, terwijl er helemaal geen winnaar moet zijn!  

Met WEDERZIJDS RESPECT, begrijp je elkaar, let je op elkaar en werk je heel fijn samen. ????❤️